Seznam úkolů

uprava řádků

aktulizace čísel

DONE gift/givt

ale teď se jdu učit…