Krajina skoro jako karpatská…

Oblast se nalézá na slínovém (opukovém) geologickém podkladu, který je bohatý na vápník. Je možné se setkat i s vápencovými vložkami. Krajina se vyznačuje velkými rozdíly v nadmořské výšce, tvoří tak ostře zaříznutá údolí s řadou prudkých strání. Vrcholy nejvyšších kopců dosahují bezmála sedmi set metrů, čímž plynule navazují na několik kilometrů vzdálené Žďárské vrchy. Celkově zdejší krajinný ráz připomíná svou členitostí a tvářností krajinu Bílých Karpat!

Teplomilné druhy

Rovněž i množství teplomilných druhů hmyzu a rostlin, které se setkávají s druhy chladnějších oblastí, vytvářejí velmi vysokou druhovou pestrost, podobně jako v bělokarpatských horách. Příkladem je hned několik druhů orchidejí, nebo několik desítek druhů denních motýlů, přičemž jen modrásků, bylo zjištěno úžasných 11 druhů. Nejúžasnější senzací této oblasti je však největší zdejší modrásek černoskvrnný. Tento druh se ve zdejší krajině dosud, nezřídka vyskytuje, ačkoliv na většině území ČR vymřel, nebo mu k zániku mnoho nezbývá. V evropském měřítku tento tmavomodrý krasavec patří dokonce mezi patnáct nejohroženějších motýlů!

K obci samotné

Zdejší obec je výjimečná přinejmenším ještě jednou skutečností. Již v počátečních jednáních se zastupiteli obce a místními vlastníky, jsme se setkali s neuvěřitelnou ochotou, nadšením a dokonce i nabídkami pomoci. Tento povětšinou vřelý přístup nás velmi překvapil a podařilo se nám bez větších problémů získat potřebné souhlasy vlastníků k provádění zásahů na pozemcích. Tento přístup, který nás velice podporuje a plní optimismem. Všem vlastníkům, občanům a vedení obce, kteří přispívají k zachování výjimečně bohaté přírody obce Radiměř, srdečně děkujeme!.

Lokalita: Radiměř - Hlavní komplex

Text k třetímu zastavení.

Lokalita: Sad

Text k.

Lokalita: Banín

Text k pátému zastavení

Lokalita: „Karpaty“

Ohrožení & možnosti ochrany

  • Zarůstání náletovými dřevinami,

    Máme křovinořezy a motové pily

  • Zalesňování a dlouhodobá absence pastvy a seče, vedoucí k převažování konkurenčně silných rostlin

    Kosit, pálit & ničit

  • Zalesňování

    Odlesňování…

ČSOP ARION

Lokality v péči pozemkového spolku organizace