Jižní teplá stráň, na vápník bohatá opuka a ještě ke všemu nedávná pastvina stovek ovcí, to je ideání kombinace pro velké množství druhů! Ale proč je zrovna pasení zvířat tak prospěšné? V čem je ten zázrak? Je to zcela přirozený způsob uzdžování nelesních biotopů, který zde fungoval i před příchodem člověka a přizpůsobila se na něj velká spousta organismů. Celý zázrak spočívá v tom, že zvířata nespasou vše najednou a přecházejí z místa na místo. Přičemž vytrhnou sem tam nějakou rostlinku, okusují keře, někde něco spasou málo, něco úplně, rozdupou zem a uvolní tak místo pro nová semínka, která vypadávají z rostlin, které nájezd přežily. Navíc utrousí pár bobku, která živí desítky druhů brouků, ovšem pokud není zvíře čas od času obdarováno dávkou antibiotik! Zbylé rostliny slouží jako potrava a ukryt dalšímu hmyzu a takový jeden druh zvířete dokáže na pastvině udržet několik desítek až stovek druhů, které byste na dvakrát až třikrát ročně sečené louce pomocí traktoru hledali často jen stěží.

A výsledek?

Orchideje, hořce, motýli,... ochranářské terno a hroznej kus práce. Jak už bylo zmíněno, tato stráň byla před několika desetiletími spásána stovkami ovcí, takže tu dnes stále přežívají spousty velmi vzácných rostlin a živočichů. Bohužel po cca 40 letech bez zvířat jen přežívají a většina stráně velmi rychle zarůstá lesem. Takže jsme si řekli: Chlapy!! Namasírovat svaly, nastartovat stroje a uděláme spoušť! A ejhle, po dohodě s vlastníky a za pomoci místních i řady dobrovolníků se nám daří pomalu zatlačit les zpátky dolů ze stráně. Vzniká tak mozaika propojených luk, které jsou útočištěm všeliké žoužele..

Pokud se rozhodnete vyrazit do přírody v květnu nebo červnu, nemáte jinou možnost, než pošlapat trsy rozkvetlé mateřídoušky, porosty ostřice chabě kvetoucí na převislých kláscích, snad projdete porostem omanu vrbolistého nebo potkáte skupinku překrásné šalvěje přeslenité. S trochou štěstí narazíte i na ony orchideje. Těchto vzácných krásek roste na zdejších loukách hned pět druhů! Bělokvětý vemeník dvoulistý s květem protaženým do dlouhé trubice tzv. ostruhy, sympaticky růžová pětiprstka žežulník, dále okrotice bílá, která ráda vyhledává přístin stromů na okrajích luk a nenápadný bradáček vejčitý a kruští širolistý se zvláštními zelenavými květy..

Na těchto bývalých pastvinách roste také několik starých jalovců a žije neuvěřitelná pestrost druhů motýlů, mezi nimi i sytě modrý a kriticky ohrožený modrásek černoskvrnný..

šalvěj přeslenitá (Salvia verticillata)

Tato překrásné teplomilná rostlina, přezdívaná "babské ucho", je nejen vynikající rostlinou do bylinných čajů, ale rovněž velmi významnou medonosnou rostlinou s vysokou produkcí. Uvádí se, že z jednoho hektaru čistého porostu je možné v daném roce získat až 500 kg medu světlé barvy s vysokým podílem cukru.

Vstavačovité (Orchidaceae)

Na území naší vlasti se vyskytuje více než 50 druhů orchidejí. Tato čeleď rovněž patří k nejpočetnějším na světě (cca 17 000 druhů) a její zástupci rostou téměř kdekoliv, s výjimkou Antarktidy. Každá rostlina produkuje mnoho tisíc semen, v každém semeníku, která připomínají prach. Tak malé semeno má výhodu ve snadném překonání ohromných vzdáleností, ale zároveň nedokáže vyklíčit bez pomoci některých druhů hub, které semínko vyživují a mnoho druhů bez jejich spojení nepřežije ani v dospělosti. Houba za tuto službu dostává od dospělé rostliny řadu látek, především cukry.

Jalovec obecný (Juniperus communis)

Sváteční vůně esenciálního oleje, uzenářův sen a chuť zvěřiny. To je jalovec! Tento velmi okrasný a v mnoha kultivarech pěstovaný keř až malý strom, roste typický na pastvinách, zvířata ho nežerou díky jeho tuhým a ostrým jehlicím. Jalovec má rovněž léčivý význam pro diabetiky a při léčbě zánětu močových cest.

Rostliny

 • bradáček vejčitý (Listera ovata)
 • hořeček brvitý (Gentianopsis ciliata)
 • jalovec obecný (Juniperus communis)
 • kruštík širolistý (Epipactis helleborine)
 • lýkovec jedovatý (Daphne mezereum)
 • orlíček obecný (Aquilegia vulgaris)
 • okrotice bílá (Cephalanthera damasonium)
 • pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea)
 • rmen barvířský (Anthemis tinctotia)
 • vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)

bezobratlí

 • okáč voňavkový (Brintesia circe)
 • okáč rosičkový (Erebia medusa)
 • májka obecná (Meloe proscarabaeus)
 • modrásek černoskvrnný (Phengaris arion)
 • modrásek kozincový (Glaucopsyche alexis)
 • mosrásek bahenní (Phengaris nausithous)

Obratlovci

 • ještěrka obecná (Lacerta agilis)
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)
 • zmije obecná (Vipera berus)

Ohrožení lokality & možnosti ochrany

 • Aktuální management

  Lokalita je největším dílem ve vlastnictví obce Radiměř, ale i místních vlastníků. V roce 2015 jsme zístkali první souhlasy velmi ochotných vlastníků a s počáteční podporou ČSOP JARO Jaroměř jsme zahájili vyřezávky náletu a první seče nezbytné k zachování, obnově a propojení zarůstajících lučních porostů. Stráň, která bývala v poválečném období téměř holá a vypásaná, byla před započetím našich prací z většiny zcela zarostlá a téměř na všech místech se začal objevovat mladý nálet. Dnes je stráň, zhruba z poloviny navrácena k lučním porostům. Naším cílem je pokračovat ve vyřezávkách s ponecháním cenných ovocných stromů a jalovců, vzrostlých stromů mezí a dosáhnout dostatečně velké plochy kvalitních luk, které zajisti stabilní životní prostředí pro vzácné a mizející druhy bezobratlých a rostlin.

 • Jak se chovat na návštěvě - dupej, okousej, ale motýly se jen kochej!

  Vážení návštěvníci. Tato lokalita náleží největším dílem obci Radiměř, která s ní počítá, jako s rekreační zónou pro místní obyvatele. Můžete se přijít podívat i vy, do krásné scenerie hlubokého údolí, kde je posazena jedna z nejdelších obcí v Pardubickém kraji, shlédnout zdejší travnaté stráně plné orchidejí a hluboké lesy v okolí. Suchým teplomilným stráním vyhovuje sešlap. Není tedy žádoucí, abyste se drželi vyšlapaných stezek a cest, ale hurá do objevování kde se Vám zlíbí. Můžete si rovněž rozložit piknik, najít milé místo se svou milou (ým), nebo i přespat ve stanu. Žádáme však, buďte obezřetní, kde si své ležení rozložíte, aby vzácné rostliny, zejména křehké orchideje nepřišli k ujmě. Dále doporučujeme obezřetnost vůči velmi vysokým počtům klíšťat a případně nečekanému setkání se s plachými zmijemi, které jsou zde vzácně k vidění. Rovněž vřele doporučujeme venčení a popásání hospodářských zvířat, zejména pak v druhé polovině léta, po odkvětu orchidejí!

ČSOP ARION

Lokality v péči pozemkového spolku organizace