Krajina skoro jako karpatská…

Toto nehluboké a úzké údolíčko s dosud zachovalými a hodnotnými lučními porosty je útočištěm kriticky ohroženého modráska černoskvrnného, který se vyvíjí na zdější bohatých porostech mateřídoušky. Rozptýleně se zde vyskytuje dosud poměrně silná populace hořce křížatého a další vzácné rostliny včetně jednoho starého jalovce. Karpaty, jak se někdy tomuto údolíčku přezdívá, jsou ukázkovým případem, jak devastující je zarůstaní lokalit dřevinami. Začátkem roku 2015, kdy jsme tuto lokalitu začali navštěvovat a zkoumat, byla spodní polovina porostlá pásem hustého náletu nevysokých borovic. Stromy sice mírně omezovali migraci lučních druhů a samozřejmě zcela zastínily půdu pod sebou, avšak nepředstavovali velké riziko pro lokalitu v dané chvíli, kdy bylo za potřebí řešit akutní vyřezávky v jiných částech oblasti. Po pouhých třech sezónách, na konci roku 2017, jsme však situaci shledali velmi vážnou. Borovice se díky pravidelné seči nerozšířili, avšak jsou to dřeviny velmi rychle rostoucí a o několik metrů vyšší porost začal významně stínit teplo a suchomilnou vegetaci ve vyšší části stráně. Začala se rychle zvyšovat půdní vlhkost, stoupalo množství živin z opadu a potýkali jsme se s rozšiřujícími se porosty ostružin a vlhkomilnějších robustních trav, které lokalitu zarůstali i ve větší vzdálenosti mladeho lesa.

Evropský modrásek černoskvrnný (Phengaris arion)

Za několik let by se podmínky změnili natolik, že by suchomilné druhy a nízkostébelné trávníky ustoupili natolik, že by zarůstání zcela ohrozilo populaci vzácného hořce i modráska. Porost musel být smýcen. Koncem zimy 2018 jsme zjistili, že z původně vánočních stromků, je palivové dřevo, které jsme mohli nabídnout místním lidem.

Spolupracujeme s obcí…

Celá tato akce mohla hladce proběhnout díky vyjímečně vstřícnému přístupu zdejšího zastupitelstva, které se rozhodlo nestát našim aktivitám v cestě a naopak nám všemožně pomáhá udržet plochy ve vlastnictví obce nadále biologicky hodnotné. Velmi častým osudem "neplodných" strání, které zarůstají lesnicky hodnotnými dřevinami, je převedení na lesní půdy a osazení zbylé plochy sazenicemi. Místní člen zastupitelstva a lesník Jiří Bureš, nám před několika lety však začal pomáhat s možnostmi, jak se těchto dřevin zbavit a neváhal pomoci cennou radou o dalších vzácnostech zdejší krajiny, kterou může dát jen místní znalec a milovník přírody. Jeho přičiněním se podařilo vysvobodit starý jalovec ze vzrostlého porostu borovic, který jsme se na jeho počest rozhodli pojmenovat "Jalovec fořta Bureše"!.

Hořec křížatý (Gentiana cruciata)

Hořce jsou překrásné, obvykle vytrvalé rostliny, které kvetou převážně modrými květy. Existují však i duhy se žlutými, červenými, fialovými a bílými květy. U nás je možné se setkat se sedmi původními druhy hořců. Tyto rostliny jsou často pěstovány jako okrasné rostliny a díky svě typycky hořké chuti se používají, jako základní ingredience bylinných likérů. Hořce mají rovněž léčivé účinky na trávicí trakt, podporují aktivitu jater a tvorbu žluči. Jsou to však vzácní a chránění krasavci naší přírody. Do půl metru vysoký, modře kvetoucí hořec křížatý je sice jedním z nejběžnějších druhů u nás, ale jeho výskyt se v minulosti snížil na tolik, že je dnes hodnocen jako druh silně ohrožený a chráněný zákonem..

Aktuální management

.

Zajímavé rostliny

 • hořec křížatý (Gentiana cruciata)
 • hořeček brvitý (Gentianopsis ciliata)
 • jalovec obecný (Juniperus comunis)
 • kruštík širolistý (Epipactis helleborine)

Zajímavý živočichové

 • modrásek černoskvrnný (Phengaris arion)
 • ještěrka obecná (Lacerta agilis)
 • slepýš křehký (Anguis fragilis)

Ohrožení & možnosti ochrany

 • V roce 2015 jsme s pomocí ČSOP JARO Jaroměř získali souhlas k zásahům od obce Radiměř. A v roce 2016 jsme provedli první seč málo zarostlých ploch, která je nadále prováděna každým rokem. Postupem času bylo nezbytné omezit výskyt dřevin. Proběhlo tedy několik vyřezávek vánočních stromků a nakonec plošné odstranění vzrostlých stromů.

 • Dále se snažíme podpořit populaci hořce křížatého důkladným vyhrabáním a mírným narušením drnu v blízkosti plodících rostlin, což napomáhá klíčení semen. Tato metoda se ukázala jako účinná a začínají se zde objevovat četné semenáčky i odrostlí jedinci, kteří se již pomalu zapojují do rozmnožování svého rodu!

 • Jak se chovat na návštěvě

  dupej, okusuj, ale motýly se jen kochej!

 • Nadpis vpravo ve středu

  Jedná se o pozemky ve vlastnictví obce Radiměř, která rovněž počítá s jejich rekreačním účelem. Budeme rádi, když bude lokalita sloužit milovníkům přírody i přes její odlehlou polohu, cca 2 km od obce po polní cestě. Rovněž této lokalitě prospívá sešlap a pastva, takže zveme všechny pastevce a vegany z okolí k návštěvě této cenné plochy.

ČSOP ARION

Lokality v péči pozemkového spolku organizace